...
No Widgets found in the Sidebar

CEIDG to elektroniczny rejestr przedsiębiorców – Centralna Ewidencja i informacja o działalności gospodarczej. Jest to portal internetowy mający na celu usprawnienie procesu rejestracji, zawieszenia, zmiany danych lub likwidacji działalności gospodarczej. Rejestr w postaci elektronicznej został udostępniony w 2011 roku. Jego podstawą prawną są zmiany wprowadzone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku. Przed wprowadzeniem centralnego rejestru każda z gmin prowadziła ewidencję lokalną co bardzo komplikowało prowadzenie działalności gospodarczej.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Wirtualne biuro Kraków

Dlaczego powstał CEIDG?

Pierwotnym założeniem systemu było umożliwienie przedsiębiorcom publicznej weryfikacji danych dotyczących kontrahentów. W następnej kolejności pojawiła się możliwość zakładania działalności online, modyfikacji informacji na temat firmy, zawieszenia lub odwieszenia firmy lub złożenie wniosku o wykreślenie z ewidencji. Wersja online umożliwiła obsługę firmy bez konieczności kontaktowania się z urzędem.

CEIDG udostępnia także informacje z repozytorium KRS podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat podmiotów zarejestrowanych w krajowym rejestrze sądowym możecie skorzystać z wyszukiwarki KRS online.

Dodatkowe informacje na stronie CEIDG

Strona udostępnia także wiele innych informacji na tematy potrzebne przedsiębiorcom. Znajdziecie tam:

 • formularze i instrukcje,
 • bazę przedsiębiorców,
 • obowiązujące przepisy,
 • pomoc i porady,
 • informacje na temat współpracy i komunikaty,

Portal prezentuje też na swojej stronie głównej najczęściej wykorzystywane moduły oraz bieżące informacje na temat aspektów prawnych. Wśród obecnie pojawiających się elementów widzimy:

 • poradnik jak wypełnić wniosek CEIDG-1,
 • formularz składania wniosku CEIDG-1,
 • wyszukiwarka przedsiębiorców,
 • poradnik dotyczący formy opodatkowania twojej firmy,
 • wyszukiwarka kodów PKD,
 • informacje na temat małego ZUS,
 • sukcesja w firmie,
 • poradnik jak zarejestrować spółkę przez internet,
 • biała lista VAT,

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Biuro Pomocy Online

Strona CEIDG posiada także bardzo rozwinięte biuro pomocy online gdzie znajduje się baza wiedzy oraz komunikator. W bazie wiedzy znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Równocześnie możecie też zadać własne pytanie, na które urzędnicy postarają się odpowiedzieć możliwie najszybciej. Konunikator posiada także wersję na niesłyszących, tak aby można było prowadzić konsultacje w postaci tekstowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.