...
No Widgets found in the Sidebar
UOKiK

Zwykły kredyt obrotowy to finansowanie udzielane przez bank na potrzeby bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup towarów, usług, materiałów, wypłatę wynagrodzeń, pokrycie bieżących zobowiązań finansowych. Kredyt obrotowy może być udzielany na dowolny okres, w zależności od potrzeb firmy.

Kredyt z gwarancją de minimis to kredyt obrotowy, którego wypłacalność jest gwarantowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Gwarancja ta zmniejsza ryzyko banku w udzielaniu kredytu, co może ułatwić uzyskanie finansowania dla przedsiębiorstw, które nie dysponują wystarczającymi zabezpieczeniami.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podstawowe różnice między zwykłym kredytem obrotowym a kredytem z gwarancją de minimis to:

 • Zabezpieczenie – zwykły kredyt obrotowy wymaga ustanowienia zabezpieczenia, np. hipoteki, poręczenia, weksla, natomiast kredyt z gwarancją de minimis może być udzielony bez zabezpieczenia lub z zabezpieczeniem w postaci weksla in blanco.
 • Warunki uzyskania – zwykły kredyt obrotowy jest udzielany na podstawie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy, natomiast kredyt z gwarancją de minimis może być udzielony również przedsiębiorcom, którzy nie spełniają wszystkich wymogów banku w zakresie zdolności kredytowej.
 • Oprocentowanie – oprocentowanie kredytu obrotowego jest ustalane indywidualnie przez bank, natomiast oprocentowanie kredytu z gwarancją de minimis jest wyższe o prowizję za udzieloną gwarancję.

Kredyt z gwarancją de minimis może być dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które:

 • nie dysponują wystarczającymi zabezpieczeniami dla uzyskania zwykłego kredytu obrotowego,
 • potrzebują finansowania na krótki okres,
 • chcą obniżyć ryzyko związane z kredytem obrotowym.

Przed podjęciem decyzji o wyborze rodzaju kredytu obrotowego, przedsiębiorca powinien rozważyć wszystkie za i przeciw.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Jak poprawić swoją płynność finansową?

Kiedy opłaca się kredyt de minimis?

Kredyt de minimis może być opłacalny w następujących przypadkach:

 • Kiedy przedsiębiorca nie dysponuje wystarczającymi zabezpieczeniami dla uzyskania zwykłego kredytu obrotowego. Gwarancja de minimis udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zmniejsza ryzyko banku w udzielaniu kredytu, co może ułatwić uzyskanie finansowania dla przedsiębiorstw, które nie dysponują wystarczającymi zabezpieczeniami.
 • Kiedy przedsiębiorca potrzebuje finansowania na krótki okres. Kredyt z gwarancją de minimis może być udzielony na okres do 75 miesięcy dla kredytów obrotowych i do 120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych.
 • Kiedy przedsiębiorca chce obniżyć ryzyko związane z kredytem obrotowym. Gwarancja de minimis zmniejsza ryzyko, że bank ściągnie kredyt z majątku przedsiębiorcy, jeśli ten nie będzie go spłacać.

Przed podjęciem decyzji o wyborze kredytu de minimis, przedsiębiorca powinien rozważyć następujące czynniki:

 • Koszty kredytu de minimis. Oprocentowanie kredytu z gwarancją de minimis jest wyższe o prowizję za udzieloną gwarancję.
 • Limit pomocy de minimis. Przedsiębiorca, który korzysta z pomocy de minimis, nie może przekroczyć limitu pomocy de minimis, który wynosi 200 000 euro w ciągu trzech poprzednich lat podatkowych.
 • Okres kredytowania. Kredyt z gwarancją de minimis może być udzielony na okres do 75 miesięcy dla kredytów obrotowych i do 120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych.

Jeśli przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki, kredyt de minimis może być dobrym rozwiązaniem dla jego firmy.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.