...
No Widgets found in the Sidebar

Jednolity plik kontrolny (JPK) to format danych, w którym przedsiębiorcy zobowiązani są przekazywać organom podatkowym dane z prowadzonej przez siebie ewidencji. Wprowadzenie JPK miało na celu usprawnienie i ujednolicenie procesu kontroli podatkowej.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Obowiązek prowadzenia ewidencji w formie JPK

Obowiązek prowadzenia ewidencji w formie JPK dotyczy wszystkich podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej. Obowiązek ten dotyczy:

 • mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.,
 • mniejszych i średnich przedsiębiorców od 1 lipca 2018 r.,
 • dużych przedsiębiorców od 1 lipca 2016 r.

Rodzaje plików JPK

Obecnie funkcjonuje kilka rodzajów plików JPK, w tym:

 • JPK_VAT – zawiera dane z rejestrów VAT,
 • JPK_EWP – zawiera dane z ewidencji przychodów,
 • JPK_VAT-7M – zawiera dane z deklaracji VAT-7 za miesiąc,
 • JPK_VAT-7K – zawiera dane z deklaracji VAT-7 za kwartał,
 • JPK_VAT-7Z – zawiera dane z deklaracji VAT-7 za zerowy obrót.

Zmiany w prowadzeniu ewidencji

Wprowadzenie JPK spowodowało szereg zmian w prowadzeniu ewidencji. Do najważniejszych zmian należą:

 • Zobowiązanie do stosowania jednego standardowego formatu danych. Dzięki temu organy podatkowe mogą łatwiej i szybciej analizować dane przesyłane przez przedsiębiorców.
 • Automatyzacja procesu przekazywania danych. Przedsiębiorcy mogą przesyłać pliki JPK za pomocą dedykowanych programów komputerowych, co znacznie ułatwia i przyspiesza ten proces.
 • Wzmocnienie kontroli podatkowej. Dzięki JPK organy podatkowe mają dostęp do szerszego zakresu danych, co umożliwia im szybsze wykrywanie nieprawidłowości.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Jak jednolity plik kontrolny uszczelnia system podatkowy?

Jednolity plik kontrolny (JPK) to format danych, w którym przedsiębiorcy zobowiązani są przekazywać organom podatkowym dane z prowadzonej przez siebie ewidencji. Wprowadzenie JPK miało na celu usprawnienie i ujednolicenie procesu kontroli podatkowej, a także zwiększenie skuteczności w wykrywaniu nieprawidłowości.

Do najważniejszych sposobów, w jaki JPK uszczelnia system podatkowy, należą:

 • Ujednolicenie formatu danych. Dzięki temu organy podatkowe mogą łatwiej i szybciej analizować dane przesyłane przez przedsiębiorców.
 • Automatyzacja procesu przekazywania danych. Przedsiębiorcy mogą przesyłać pliki JPK za pomocą dedykowanych programów komputerowych, co znacznie ułatwia i przyspiesza ten proces.
 • Umożliwienie analizy szerszego zakresu danych. Dzięki JPK organy podatkowe mają dostęp do szerszego zakresu danych, co umożliwia im szybsze wykrywanie nieprawidłowości.

Przykłady zastosowania JPK w praktyce:

 • Wykrycie nieprawidłowości w rozliczeniach VAT. Dzięki JPK organy podatkowe mogą szybciej wykryć przypadki zaniżania lub zawyżania obrotów, wyłudzania VAT czy stosowania tzw. pustych faktur.
 • Wykrycie nieprawidłowości w rozliczeniach dochodowych. Dzięki JPK organy podatkowe mogą szybciej wykryć przypadki zaniżania lub zawyżania przychodów, kosztów czy strat.
 • Wykrycie nieprawidłowości w rozliczeniach z tytułu podatku akcyzowego. Dzięki JPK organy podatkowe mogą szybciej wykryć przypadki nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi.

Podsumowanie:

Jednolity plik kontrolny to skuteczne narzędzie, które pomaga w uszczelnieniu systemu podatkowego. Dzięki JPK organy podatkowe mają dostęp do szerszego zakresu danych i mogą szybciej wykrywać nieprawidłowości.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.