...
No Widgets found in the Sidebar

Sprzedaż spółki to proces wymagający wiedzy i doświadczenia. Ze względu na bardzo często pojawiające się pytania na ten temat postanowiliśmy przygotować dla was poradnik jak przeprowadzić cały ten proces krok po kroku. Polecamy też zapoznanie się z ofertą naszego wirtualnego biura gdzie będziecie mieli możliwość zarejestrowania swojej spółki.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Wirtualne biuro Kraków

Za ile mogę sprzedać spółkę

Jeśli jesteśmy zainteresowani sprzedażą spółki konieczne dla nas jest dokonanie jej wyceny. Po pierwsze pamiętajcie, że sprzedajecie udziały w spółce a nie jej biznes. Oznacza to że nabywca udziałów musi wliczyć w cenę zarówno aktywa jak i zobowiązania spółki. Zobowiązania spółki zmniejszają wartość udziałów. 

Jest bardzo wiele sposobów wyceny udziałów w spółce prawa handlowego. Podstawowym jest metoda księgowa. Obliczamy jej poprzez zmniejszenie aktywów o pasywa. Jest to bardzo prosta metoda ale niekoniecznie oddaje realną wartość spółki. Niestety przy zakupie udziałów spółki, która nie jest notowana na giełdzie nie możemy posłużyć się wskaźnikiem wartości księgowej na akcję.

Z tego powodu wiele osób podczas wyceny spółki stosuje metody dochodowe, statystyczne, porównawcze oraz mieszane.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Ocena udziałów pod kątem umowy spółki

W przypadku sprzedaży spółki nowy nabywca staje się członkiem zarządu lub powołuje nowy zarząd wraz z prezesem. Stosunki jakie panują pomiędzy zarządem, wspólnikami i samą spółką regulują przepisy określone przez KSH oraz umowę spółki.

W przypadku zakupu udziałów należy koniecznie zapoznać się z umową spółki. Pozwoli to zrozumieć jaki jest stan prawny spółki oraz jak wyglądają wzajemne obowiązki i prawa podmiotów związanych w spółce.

Bardzo mylnym jest uważanie, że przy wycenie spółki należy brać pod uwagę kapitał zakładowy. Pomimo że daje on informację jak dużo pieniędzy zostało wpłaconych do przedsiębiorstwa nie oddaje to jego wartości.

Ze względu na liczne przepisy oraz konieczność dopełnienia wielu formalności wiele osób ma trudności z organizacją sprzedaży. 

W tym celu pragniemy wam przybliżyć podstawowe informacja na temat sprzedaży spółki oraz skierować was na strony gdzie znajdziecie szczegółowy opis każdego z etapów.

Zbycie udziałów a VAT

Co do zasady zbycie udziałów spółki nie podlega opodatkowaniu VAT. Podstawową zasadą w tej kwestii jest to czy ktoś prowadzi sprzedaż udziałów w sposób zorganizowany oraz jako działalność gospodarczą. Istnieją przypadku kiedy urząd skarbowy uznaje, że podatek VAT należy się od kwoty za którą sprzedano udziały ze względu na ilość transakcji dokonanych przez podmiot.

Zapłata podatku od zbycia udziałów

Zbycie udziałów jednak wymaga opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W niektórych przypadkach może też pojawić się obowiązek zapłaty podatku PIT. Jest to jedna z najbardziej skomplikowanych kwestii w przypadku kiedy ktoś sprzedaje udziały w sposób zorganizowany.

Sprzedaż biznesu zamiast sprzedaży spółki

W przypadku kiedy zdecydujemy się jednak na sprzedaż majątku spółki w postaci biznesu (przedsiębiorstwa jako zorganizowanej całości) pozostaje nam rozwiązanie i likwidacja spółki. Jest to proces zdecydowanie bardziej czasochłonny niż sprzedaż udziałów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.