...
No Widgets found in the Sidebar

Wynajem mieszkania pociąga za sobą obowiązki podatkowe. Z tego powodu koniecznie jest rozliczenie tak uzyskiwanych środków z urzędem skarbowym. Właściciel mieszkania, który je wynajął ma w tej sytuacji dwie możliwości – rozliczyć się podatkiem ryczałtowym lub skorzystać ze skali podatkowej. Mówimy tutaj oczywiście o sytuacji kiedy wynajmujący nie prowadzi zawodowo działalności podlegającej na  odstępowaniu lokali za wynagrodzeniem. W przypadku kiedy prowadzimy działalności gospodraczą i chcemy zaliczyć przychody z wynajmu nieruchomości do przychodów przedsiębiorstwa podlega ono opodatkowaniu jako składnik majątku firmy.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Wirtualne biuro Kraków

Wynajem mieszkania – rodzaje podatków

Z poprzedniego paragrafu wynika, że podatek od wynajmu mieszkania możemy rozliczyć de facto na 4 sposób. Dwa sposoby jako najem prywatny oraz dwa sposoby jako najem będący działalnością gospodarczą. W przypadku najmu prywatnego mamy możliwość zastosowania podatku ryczałtowego lub skali podatkowej, natomiast w przypadku najmu profesjonalnego rozliczenia się skalą podatkową lub podatkiem liniowym.

Najem prywatny:

  • podatek ryczałtowy,
  • skala podatkowa

Najem profesjonalny:

  • skala podatkowa,
  • podatek liniowy,

Najem prywatny

Podatek od wynajmu mieszkania w przypadku najmu prywatnego możliwy jest do zapłacenia przez wykorzystanie stawki ryczałtowej lub zgodnie ze skalą podatkową.

Stawka Ryczałtowa

Stawka ryczałtowa jest bardzo wygodną metodą ponieważ zobowiązuje ona do zapłaty 8,5% od przychodu (otrzymane pieniądze bez pomniejszenia o ewentualne koszty) oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł.

Oznacza to że jeśli z tytułu wynajmu mieszkania otrzymujemy rocznie ponad 100 000 zł to wartość do wysokości tej sumy jest opodatkowania stawką 8,5% natomiast powyżej tej stawki podatek wzrasta do 12,5%. Przykład:

Rocznie z tytułu najmu nieruchomości otrzymujemy 120 000 zł. W takim razie z kwoty 100 000 płacimy 8,5% podatku, natomiast z pozostających 20 000 zł płacimy 12,5%.

100 000 * 8,5% = 8500zł

20 000 * 12,5% = 2500 zł

W sumie musimy zapłacić 11 000 zł podatku z kwoty 120 000 zł naliczonych od kwoty przychodu z tytułu najmu nieruchomości. Zazwyczaj jest to najbardziej korzystne rozwiązanie podatkowe jeśli chodzi o wynajem nieruchomości.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

!!! Uwaga !!!

Wybór rozliczania wynajmu mieszkania nie zawsze można zaliczyć jako najem prywatny. Jeśli najem ten przybiera charakter działalności gospodarczej urząd skarbowy może zdecydować, że przychody te powinny zostać zaliczone do działalności gospodarczej i/lub rozliczone przez skalę podatkową zgodnie z zasadami opodatkowania PIT.

Skala Podatkowa

W przypadku rozliczania podatku od wynajmu mieszkania za pomocą skali podatkowej zysk z wynajmu mieszkania jest wliczany do podstawy opodatkowania. W tym przypadku w zależności od tego jakie uzyskujemy zysk w ciągu roku musimy zapłacić w zależności od skali podatkowej podatek w  wysokości 18% lub 32%. Sytauacja tak jest korzystna jeśli przychody są mniejsze od kosztów ponoszonych przez podatnika. Istnieje bowiem możliwość, że nie zapłacimy podatku od wynajmu nieruchomości.

Jeśli podatnik nadal ponosi wydatki związane z daną nieruchomością np. kredyt w takiej sytuacji jeśli koszty kredytu przekroczą przychody uzyskiwane z tytułu najmu, podatnik nie będzie musiał zapłacić podatku od wynajmu nieruchomości.

Sytuację dotyczącą zapłaty podatku od wynajmu nieruchomości w wypadku kiedy jesteśmy przedsiębiorcą opiszemy w oddzielnym artykule. Mamy nadzieję, że informacje okażą się dla was przydatne i pozwolą wam podjąć dobrą decyzję związaną z metodą opodatkowania wynajmu nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.