...
No Widgets found in the Sidebar

Tak, rynek nieruchomości w Polsce w 2023 roku przeżywa stagnację. Po kilku latach boomu, w którym ceny nieruchomości rosły w zawrotnym tempie, obserwujemy teraz wyraźne spowolnienie. Przyczyn jest kilka:

 • Wzrost stóp procentowych: NBP podniósł stopy procentowe do rekordowego poziomu, co drastycznie obniżyło zdolność kredytową Polaków. Oznacza to, że mniej osób stać na zakup mieszkania, co z kolei powoduje spadek popytu.
 • Wzrost inflacji: Wysoka inflacja obniża realną wartość oszczędności, co utrudnia wielu osobom zgromadzenie kapitału na wkład własny.
 • Wojna w Ukrainie: Wojna w Ukrainie wywołała niepewność na rynku nieruchomości. Wiele osób wstrzymuje się z zakupem mieszkania, czekając na rozwój sytuacji.

Skutki stagnacji na rynku nieruchomości:

 • Spadek cen nieruchomości: Ceny nieruchomości w Polsce już zaczęły spadać. W niektórych miastach spadek jest bardziej wyraźny, w innych mniej.
 • Wzrost liczby ofert: Na rynku jest coraz więcej ofert sprzedaży nieruchomości. Jest to spowodowane tym, że wiele osób chce sprzedać swoje mieszkania, aby spłacić kredyty lub zainwestować pieniądze w innych obszarach.
 • Zmniejszenie liczby transakcji: Liczba transakcji na rynku nieruchomości spadła w ostatnich miesiącach. Jest to spowodowane spadkiem popytu i wzrostem podaży.

Co dalej?

Trudno jest przewidzieć, jak długo potrwa stagnacja na rynku nieruchomości. Wiele zależy od sytuacji makroekonomicznej, a także od rozwoju sytuacji w Ukrainie.

Jeśli planujesz zakup mieszkania, warto:

 • Dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową.
 • Rozważyć różne opcje finansowania zakupu mieszkania, np. kredyt hipoteczny, dofinansowanie z programu MdM.
 • Porównać oferty różnych banków i deweloperów.
 • Nie spieszyć się z decyzją o zakupie.

Jeśli planujesz sprzedaż mieszkania:

 • Realnie wycenić swoje mieszkanie.
 • Zadbać o odpowiednią prezentację mieszkania.
 • Być przygotowanym na negocjacje ceny.

Jakie czynniki wpływają w Polsce na rynek nieruchomości najbardziej?

Na polski rynek nieruchomości wpływa wiele czynników, z których najważniejsze to:

Czynniki makroekonomiczne:

 • Stopy procentowe: Wysokość stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na zdolność kredytową Polaków, a co za tym idzie – na popyt na nieruchomości.
 • Inflacja: Wysoka inflacja obniża realną wartość oszczędności, co utrudnia wielu osobom zgromadzenie kapitału na wkład własny.
 • Sytuacja gospodarcza: Ogólna kondycja gospodarki ma wpływ na poziom zatrudnienia i dochody ludności, co z kolei przekłada się na popyt na nieruchomości.

Czynniki demograficzne:

 • Liczba ludności: Wzrost liczby ludności powoduje wzrost popytu na nieruchomości.
 • Struktura wiekowa ludności: Starzejące się społeczeństwo może powodować spadek popytu na nieruchomości, ponieważ osoby starsze częściej mieszkają w swoich domach i nie potrzebują dodatkowej przestrzeni.
 • Migracje: Migracje ludności mogą powodować wzrost popytu na nieruchomości w niektórych regionach i spadek popytu w innych.

Czynniki społeczne:

 • Styl życia: Zmiany stylu życia, takie jak coraz późniejsze zawieranie małżeństw i posiadanie dzieci, mogą powodować spadek popytu na duże mieszkania.
 • Poziom urbanizacji: Wzrost poziomu urbanizacji powoduje wzrost popytu na nieruchomości w miastach.

Czynniki prawne:

 • Ustawy i regulacje: Ustawy i regulacje dotyczące rynku nieruchomości mogą mieć duży wpływ na jego funkcjonowanie.
 • Programy rządowe: Programy rządowe, takie jak MdM, mogą stymulować popyt na nieruchomości.

Czynniki lokalne:

 • Lokalizacja: Lokalizacja nieruchomości ma duży wpływ na jej cenę i popyt.
 • Dostępność infrastruktury: Dostępność infrastruktury, takiej jak szkoły, sklepy i transport publiczny, może zwiększać atrakcyjność nieruchomości.
 • Stan techniczny nieruchomości: Stan techniczny nieruchomości ma wpływ na jej cenę i atrakcyjność dla kupujących.

Oprócz wyżej wymienionych czynników na rynek nieruchomości mogą wpływać również inne czynniki, takie jak:

 • Zdarzenia losowe: Zdarzenia losowe, takie jak klęski żywiołowe, mogą mieć negatywny wpływ na rynek nieruchomości.
 • Spekulanci: Spekulanci mogą sztucznie zawyżać ceny nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.