...
No Widgets found in the Sidebar
transakcje internetowe a obowiązki podatkowe

Promesa leasingowa, znana również jako „leasing typu promesyjnego”, to specyficzna umowa leasingowa, która pozwala leasingobiorcy zarezerwować określony pojazd lub urządzenie jeszcze przed zakończeniem procesu składania wniosku leasingowego i finalizacji umowy leasingowej. Jest to rodzaj umowy, który daje klientowi pewność, że wybrany pojazd lub urządzenie będzie dla niego dostępne w przyszłości, o ile spełni warunki leasingowe.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Wirtualne biuro Kraków

Jak działa promesa leasingowa?

Proces promesy leasingowej zazwyczaj wygląda następująco:

  1. Wybór pojazdu lub urządzenia: Klient decyduje się na konkretny pojazd lub urządzenie, które chciałby wziąć w leasing.
  2. Podpisanie promesy leasingowej: Klient zawiera umowę promesy leasingowej z leasingodawcą, w której określone są szczegóły dotyczące rezerwacji wybranego pojazdu lub urządzenia, takie jak cena, okres leasingu i inne warunki.
  3. Składanie wniosku leasingowego: Klient składa formalny wniosek leasingowy do leasingodawcy w celu finalizacji umowy leasingowej.
  4. Finalizacja umowy leasingowej: Po zaakceptowaniu wniosku leasingowego przez leasingodawcę i spełnieniu innych warunków umowy, promesa leasingowa zostaje zamieniona na pełną umowę leasingową, a klient może wziąć pojazd lub urządzenie w leasing.

Korzyści promesy leasingowej

Promesa leasingowa ma wiele korzyści dla klientów, w tym:

  1. Zapewnienie dostępności: Klient ma pewność, że wybrany pojazd lub urządzenie będzie dla niego dostępne w przyszłości, co pozwala uniknąć sytuacji, w której mogłoby zabraknąć wybranego sprzętu w momencie finalizacji umowy leasingowej.
  2. Zabezpieczenie ceny: Umowa promesy leasingowej może zawierać z góry ustaloną cenę, co pozwala klientowi zabezpieczyć się przed ewentualnymi podwyżkami cen w przyszłości.
  3. Umożliwienie wcześniejszych przygotowań: Klient może wcześniej zaplanować finanse i inne przygotowania związane z rozpoczęciem leasingu, mając pewność, że wybrany pojazd lub urządzenie będzie dla niego dostępne.

Podsumowanie

Promesa leasingowa jest specyficznym rodzajem umowy leasingowej, która daje klientowi pewność dostępności i ceny wybranego pojazdu lub urządzenia jeszcze przed finalizacją umowy leasingowej. Jest to korzystne rozwiązanie dla klientów, którzy chcą mieć pewność, że ich wybór będzie dla nich dostępny w przyszłości, oraz dla firm leasingowych, które chcą zabezpieczyć swoje pozycje na rynku. Dlatego też, promesa leasingowa jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w branży leasingowej.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.