...
No Widgets found in the Sidebar

Przedmiotem leasingu może być każda rzecz ruchoma, która nadaje się do użytku gospodarczego i jest zbywalna. Może to być zarówno rzecz nowa, jak i używana.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Do najpopularniejszych przedmiotów leasingu należą:

 • samochody osobowe i ciężarowe
 • maszyny i urządzenia przemysłowe
 • sprzęt IT i telekomunikacyjny
 • urządzenia medyczne
 • meble i wyposażenie biurowe
 • sprzęt AGD i RTV
 • pojazdy transportu publicznego

Leasing może być również stosowany do finansowania nieruchomości, takich jak lokale użytkowe, biura, magazyny i hale produkcyjne.

W przypadku leasingu rzeczy ruchomych, leasingodawca (leasingodawca) jest właścicielem przedmiotu leasingu, a leasingobiorca (leasingobiorca) jest użytkownikiem przedmiotu leasingu. Leasingobiorca opłaca leasingodawcy comiesięczną ratę, która jest skalkulowana w taki sposób, aby pokryć koszt przedmiotu leasingu, odsetki od kredytu oraz koszty związane z obsługą leasingu.

Na koniec okresu leasingu leasingobiorca może wykupić przedmiot leasingu po cenie wykupu, która jest określona w umowie leasingu. Leasingobiorca może również zwrócić przedmiot leasingu leasingodawcy i zakończyć umowę leasingu.

Leasing jest popularną formą finansowania, ponieważ pozwala firmom i osobom fizycznym na korzystanie z dóbr trwałych bez konieczności ich kupowania. Leasing jest również często wybierany przez firmy, które potrzebują szybkiego dostępu do nowych technologii lub maszyn.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Co nie może podlegać umowie leasingu?


Zgodnie z art. 7091 Kodeksu cywilnego, przedmiotem leasingu może być każda rzecz ruchoma, która nadaje się do użytku gospodarczego i jest zbywalna. Oznacza to, że nie mogą być przedmiotem leasingu:

 • rzeczy nieruchome, takie jak grunty, budynki i budowle;
 • rzeczy, które nie nadają się do użytku gospodarczego, takie jak dzieła sztuki lub przedmioty kolekcjonerskie;
 • rzeczy, które nie są zbywalne, takie jak rzeczy zabytkowe lub rzeczy, które są przedmiotem prawa własności intelektualnej.

Oprócz tego, przedmiotem leasingu nie może być:

 • rzecz, która jest przedmiotem hipoteki, zastawu lub innego prawa ograniczonego rzeczowego;
 • rzecz, która jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania sądowego;
 • rzecz, która jest w posiadaniu osoby trzeciej.

W praktyce, w przypadku leasingu rzeczy ruchomych, leasingodawca wymaga od leasingobiorcy przedstawienia dokumentu potwierdzającego własność rzeczy, a także dokumentu potwierdzającego zdolność leasingobiorcy do spłaty rat leasingowych.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.