...
No Widgets found in the Sidebar

Zatrudnieni na umowy cywilnoprawne mogą wstępować do związków zawodowych

Zatrudnieni na umowy cywilnoprawne mogą wstępować do związków zawodowych. Prawo to zostało wprowadzone w Polsce 1 stycznia 2019 roku na mocy nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Zgodnie z art. 1…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.