...
No Widgets found in the Sidebar

Jak rozliczać nadpłacone składki ZUS?

Nadpłacone składki ZUS można rozliczyć na dwa sposoby: Zwrot nadpłaty - płatnik składek może złożyć wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-P) do ZUS. Wniosek należy złożyć w terminie 3 lat od dnia,…

Read More

Kim jest polski przedsiębiorca?

Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie jest zdefiniowane w art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub…

Read More

Jakie są rodzaje faktur w obrocie gospodarczym?

W obrocie gospodarczym możemy wyróżnić następujące rodzaje faktur: Faktura sprzedaży - wystawiana jest przez sprzedawcę towarów lub usług na rzecz nabywcy. Jest podstawą do rozliczenia podatku VAT. Faktura zaliczkowa - wystawiana jest…

Read More

Na co zwrócić uwagę przy wyborze biura coworkingowego?

Poznajmy podstawowe cechy coworkingu, które przełożą się na wysoki standard pracy oraz sukces Twojej firmy. Biuro coworkingowe Doskonała alternatywa dla młodych przedsiębiorców i freelancerów Biura coworkingowe posiadają wspólną powierzchnię do pracy przeznaczoną…

Read More

Najszybciej rozwijające się regiony w Polsce

Jak podaje GUS, ponad połowa polskiego PKB została wypracowana przez największe regiony: warszawski stołeczny, śląski, wielkopolski, dolnośląski i małopolski. Warto również zauważyć, że 6 najsłabiej radzących sobie rejonów, ma w…

Read More

Bezrobocie w Polsce

Stopa bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludzi aktywnych zawodowo w danej populacji. Jak wysokie jest bezrobocie możemy wyliczyć na dwa sposoby, w zależności od tego, kogo uznamy za…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.